G100 HANDBOOKS

G100 menyediakan Handbook untuk dealer membuat bisnes dengan lebih mudah. Sila gunakan handbook dengan sebaiknya. Pastikan anda baca dan fahami dengan betul. Semua maklumat yang disediakan di dalam handbooks telah pun diteliti dan diolah dengan baik bersesuaian dengan keperluan dan praktis di dalam bisnes Public Gold.

Link ini adalah khas buat dealer sahaja. Sila download handbook berkaitan dan kongsikan nya dalam bentuk PDF dengan prospek atau customer anda. 

HANDBOOK - BAHASA MELAYU

5 Minit Emas

Customer Handbook

PG Brochure 

GAP Booklet

PG Mall Handbook

PG Trifold Pamphlet

Dealer Handbook

Business Opportunity Preview BOP

G100 Starter Kit Handbook

MD Handbook

HANDBOOK - ENGLISH

Gold in 5 Minutes

Customer Handbook

PG Brochure

GAP Booklet

PG Mall Handbook

PG Trifold Pamphlet

Dealer Handbook

BOP Handbook

Starter Kit Handbook

HANDBOOK - BAHASA INDONESIA

5 Menit Emas