Customer Handbook

EDISI TERKINI : NOVEMBER 2023

CUSTOMER HANDBOOK – BM

Handbook ini adalah untuk panduan yang lebih jelas yang mengandungi maklumat lengkap dan fungsi-fungsi berkenaan jual beli emas dan perak di Public Gold.

Handbook ini akan membantu anda sebaik mungkin untuk anda menjadi seorang penyimpan emas Public Gold yang berilmu dan berdikari.

Sila tekan download untuk dapatkan informasi lanjut di sini